Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Uitzonderingen retourneren
Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf 
duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op: 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

A. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
B. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
C. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
D. Sale artikelen mogen geretourneerd worden. Hiervoor krijgt de koper het bedrag ter waarde van het betreffende sale artikel uitgekeerd d.m.v. een tegoedcode. 

Garantie

1. Sweet Sense verstrekt geen garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, was-echtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden van de producten, tenzij deze:
2. door Sweet Sense schriftelijk zijn bevestigd, dan wel
3. door middel van labels, etiketten of anderszins op de producten zijn aangeduid als bijvoorbeeld krimpvrij, wasecht e.d.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, garandeert Sweet Sense dat de producten een gebruiks¬duur hebben van zes (6) maanden na levering door Sweet Sense aan contractpartij. Indien blijkt dat de producten binnen deze garantie periode gebreken vertonen die niet te wijten zijn aan:
o normale slijtage;
o omstandigheden die van buiten af komen;
o wijziging van de producten;
o onoordeelkundig/abnormaal gebruik; en/of
o het niet opvolgen van Sweet Sense instructies (onder andere: reinigingsvoorschriften),
kan de contractpartij de desbetreffende klacht bij Sweet Sense aanmelden. In dat geval zal Sweet Sense eerst de geconstateerde gebreken beoordelen en de oorzaak vaststellen. Indien Sweet Sense constateert dat deze gebreken binnen haar garantie vallen, zal zij zorgdragen voor kosteloos – naar keuze van Sweet Sense – herstel of vervanging of vergoeding. Alleen in geval de gebreken binnen de garantie vallen, zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sweet Sense, retourzendingen toegestaan. Overige retourzendingen zijn voor rekening van de contractpartij, evenals de opslagkosten. De gespecificeerde opgave van de retourzending door Sweet Sense is in dat geval bindend voor de contractpartij behoudens deugdelijk tegenbewijs. De contractpartij is aansprakelijk voor schade, ontstaan door onzorgvuldige verpakking en/of verzending van de producten dan wel door gebrekkige of ontbrekende verzekering van de te retourneren producten.

In geval de gebreken binnen haar garantie vallen, maar naar mening van Sweet Sense herstel of vervanging geen optie is, zal Sweet Sense de contractpartij schadeloos stellen in geld. Dit bedrag zal in geen geval de waarde van het geleverde overtreffen.

Garantieaanspraken zijn in ieder geval uitgesloten indien de contractpartij niet binnen de in artikel 8 genoemden termijnen haar klachten over (beweerdelijke) gebreken schriftelijk en gemotiveerd bij Sweet Sense heeft gemeld.

Identiteit ondernemer
Sweet Sense
Fabrieksdijk 2
4651 BR Steenbergen
[email protected]
06-29528181
KVK: 67976204
BTW: NL147702951B01